Kuhuviia

Seisukord
Leia ja telli omale sobivaim konteiner
Kingi raamatukogule spordivahend
Too aiasaadused ja hoidised toidupanka


Kuuluta Kuhuviias

Lisa Kuhuviia kaardile uus punkt

Kui kogud või taaskasutad asju, siis tee end läbi Kuhuviia nähtvaks. Kaardile jõudmiseks täida taotlusvorm. Kristiina vaatab selle mõne päeva jooksul läbi ning võtab Sinuga ühendust.

KIK logo
Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus
Kõik punktid Lisa punkt Est