Kuhuviia

Seisukord ja teenusepakkuja

Eseme seisukord

Teenusepakkuja

Eesti Pakendiringluse konteinerid
Kingi raamatukogule spordivahend
Too aiasaadused ja hoidised toidupanka


Kuuluta Kuhuviias

Lisa Kuhuviia kaardile uus punkt

Kui kogud või taaskasutad asju, siis tee end läbi Kuhuviia nähtvaks. Kaardile jõudmiseks täida taotlusvorm. Kristiina vaatab selle mõne päeva jooksul läbi ning võtab Sinuga ühendust.

Kuhuviia on aasta keskkonnategu 2014
Kõik punktid Lisa punkt Est